Przejdź do treści

PCM®

Problemy z procesem komunikacji vs Process Communication Model®

Proces komunikacji to często – z różnych powodów –  spłycany i pomijany temat. Zauważa się trend rozwijania umiejętności twardych (technicznych). Jednak to te traktowane ‘po macoszemu’  tzw. kompetencje miękkie zwykle stanowią o efektywności zespołów. Zdemotywowany zespół, wysoki wskaźnik fluktuacji, niskie wyniki sprzedażowe, strata kluczowych klientów, mnożące się sytuacje konfliktowe, wysoki wskaźnik stresu w pracy, nieefektywne wprowadzanie procesu zmian – to tylko niektóre problemy wynikające ze złej komunikacji.  Praktyka zatem pokazuje, że większa siła tkwi w tym JAK mówimy, niż w tym CO przekazujemy. Zdarza się dość często, że ta sama wiadomość jest całkiem błędnie zinterpretowana przez różne osoby. Jak może zmienić się sytuacja Twojej firmy (lub  – w firmie, w której pracujesz) jeśli tylko usprawni się proces komunikacji? Czy można nauczyć się umiejętności, która ma takie szerokie spektrum oddziaływania i jest prosta do opanowania? Tak, takiej umiejętności można nauczyć się przyswajając zagadnienia Process Communication Model®.

.

Czym jest Process Communication Model®?

Process Communication Model®  – to narzędzie psychometryczne, które pozwala zrozumieć głęboką strukturę osobowości. Znacznie poprawia nasze umiejętności emocjonalne i społeczne.   Model ten ma na celu poprawę procesu komunikacji, przezwyciężenie wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów oraz rozwój przywództwa.  Na efektywność tego narzędzia wpływa kilka elementów. Po pierwsze rozwija on samoświadomość poprzez wskazanie kluczowych potrzeb i motywatorów. Po drugie wskazuje on preferowany kanał komunikacji, style interakcji oraz środowisko. Po trzecie pokazuje mocne strony danego profilu osobowości. 

Rys historyczny

PCM® został opracowany w wyniku badań naukowych prowadzonych przez dr Taibiego Kahlera przy współpracy z NASA. Model wyrósł na kanwie Analizy transakcyjnej, do której dr Taibi Kahler wprowadził pojęcia ‘ministryptu’ oraz ‘driverów’.  Eksperci NASA potrzebowali klucza, wg którego mogliby wytypować zespół, przewidzieć możliwości zachowania oraz minimalizować skutki stresu, którego prędzej czy później doświadczali członkowie ekspedycji. Dr Taibi Kahler prowadził już wcześniej badania nad modelem, dopracował jego założenia przy współpracy z NASA i skutecznie przeniósł na praktykę biznesową.  PCM® jest zestawem narzędzi behawioralnych, znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest interakcja człowieka.  Model ten jest wykorzystywany obecnie praktycznie w biznesie, polityce, służbie zdrowia oraz administracji. Klientem dr Taibiego Kahlera  był m.in. Bill Clinton. Dr Kahler był jego osobistym doradcą, ówczesna administracja odbyła szkolenia z PCM®. Model obecnie wykorzystywany jest w 50 krajach i funkcjonuje na rynku ponad 40 lat. W Polsce jest obecny od 2019 roku.

Założenia PCM®

PCM® uczy umiejętności komunikacji, która jest możliwa do natychmiastowego zastosowania. Model wyróżnia sześć typów osobowości, które tworzą strukturę każdej osoby oraz realizuje następujące założenia: a) obserwacja i zrozumienia własnych zachowań – rozpoznanie własnego, preferowanego stylu komunikacji, zarządzania, preferencji środowiskowych oraz sekwencji zachowań stresowych i potrzeb psychologicznych. Wskazuje jak zmienia się poziom motywacji oraz sekwencja stresu. b) zrozumienie i przewidywanie zachowań innych – poprzez rozpoznanie preferowanego stylu komunikacji, środowiska, percepcji oraz zarzadzania u innych oraz nauczenie się nauczenie się efektywnej komunikacji i zarządzania, w odpowiedzi na preferencje i potrzeby drugiej strony. c) zarządzanie sytuacjami konfliktowymi – poprzez dobór efektywnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb obu stron konfliktu i budowanie porozumienia w oparciu o komunikację, odpowiadającą na potrzeby rozmówcy.   

PCM® w praktyce

PCM® można poznać uczestnicząc w warsztatach. Każdy uczestnik  warsztatów, po uprzednim wypełnieniu kwestionariusza otrzymuje: a) dwustronicowy profil, który podsumowuje układ typów z określeniem: percepcji, mocnych stron, stylu interakcji, części osobowości, kanałów komunikacji, preferencji środowiska, potrzeb psychologicznych, sekwencji stresu, a także wykres pokazujący układ typów oraz fazę czyli aktualnie najbardziej aktywny typ; b) obszerny raport ‘Klucz do mojego profilu’ – raport ten wyczerpująco omawia każdą pozycje profilu wraz z indywidualnym planem działania: konkretnymi propozycjami, jak można zadbać o swoje kluczowe potrzeby w życiu zawodowym oraz prywatnym; c) sesję informacji zwrotnej z coachem PCM®.

Czym różni się PCM® od innych narzędzi?

– nie jest to narzędzie służące jedynie do opisywania osobowości

– jest modelem, który określa ‘jak jest’ i daje instrukcje obsługi czyli konkretny plan działania

– jest to model, który nie tylko określa styl komunikacji, lecz także daje pogłębioną wiedzę na temat preferowanej percepcji, kanału komunikacji, środowiska pracy, stylu zarządzania oraz potrzeb psychologicznych;

– wyjaśnia negatywne sposoby oraz skutki braku zaspokojenia potrzeb psychologicznych

– wskazuje syndrom porażki i zachowania sabotujące

– zwiększa efektywność pracowników na różnych szczeblach w organizacji: menedżerów każdego szczebla, przedstawicieli handlowych, kierowników i członków zespołów projektowych.

Żeby sprawdzić jak wszystkie podane wcześniej informacje mogą mieć zastosowanie w praktyce – zapraszam do kontaktu.