Przejdź do treści

Badanie jakości obsługi klienta

Zawartość kursu

Moduł 1 – Dlaczego warto przeprowadzać badanie jakości obsługi klienta?

  • Moduł 1 – Dlaczego warto przeprowadzać badanie jakości obsługi klienta?
    05:32

Moduł 2 – Dlaczego taka forma jest odpowiednia?

Moduł 3 – Z kim przeprowadzać rozmowę telefoniczną?

Moduł 4 – Co trzeba wiedzieć przed rozmową?

Moduł 5 – Scenariusz rozmowy

Moduł 6 – Potencjalne obawy/problemy i sposoby radzenia sobie z nimi.

Moduł 7 – Jak się przygotować do pierwszej rozmowy?

Moduł 8 – Błędy popełniane przy pierwszych rozmowach telefonicznych z badania jakości

Moduł 9 – Sytuacje trudne w rozmowach – co się może wydarzyć w trakcie rozmowy?

Moduł 10 – Co sprawia, że klient chce z nami rozmawiać przez telefon?

Moduł 11 – Rola pytań w procesie badania potrzeb

Moduł 12 – W jaki sposób robić notatki z rozmów z klientami?

Moduł 13 – Podsumowanie szkolenia – dobre praktyki

99.00